Wyniki konkursu na dostawy maszyn:

Zadanie 1: Linia do powlekania 

h4 na www.png