HALICO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pt. „Wdrożenie innowacji produktowej w zakresie materiałów budowlanych”

Cele projektu:

Projekt jest odpowiedzią na analizę rynku, zapotrzebowania potencjalnych klientów oraz realizację strategii firmy opartej na wzmocnieniu swojej pozycji konkurencyjnej na rynku docelowym jako producenta produktów ekologicznych i innowacyjnych, które posiadają wysoką jakość oraz atrakcyjną cenę. W celu wdrożenia nowego produktu niezbędne jestnabycie środków trwałych. 

Nowy produkt posiada cechy i funkcjonalności świadczące o innowacyjności w skali rynku europejskiego.

Wnioskodawca otrzymał listy intencyjne, w których klienci/inwestorzy potwierdzają duże zainteresowanie i chęć nabycia nowego produktu. Produkt zostanie wdrożony po raz pierwszy na skalę przemysłową.

 

Planowane efekty:

Efektem projektu będzie wdrożenie wyników prac B+R, które dotyczyły opracowania nowej niepalnej siatki podtynkowej o właściwościach biostatycznych posiadającej wysokie parametry wytrzymałościowe. W ten sposób wprowadzony zostanie do produkcji produkt, którego dotychczas nie produkowano. Dzięki realizacji projektu, poprzez wprowadzenie rozwiązania, które obecnie nie jest dostępne na rynku, Wnioskodawca w zdecydowany sposób umocnieni swoja pozycję wśród producentów materiałów budowlanych oraz zwiększy przychody.

 

Wartość projektu: 4 920 000,00 zł

Wartość kosztów kwalifikowanych: 4 000 000,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 2 800 000,00 zł